Galeri ON 3 Dec 2016
788

Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh Undip kepada Menteri KP